Pædagogisk ledernetværk

Netværksmøde: Hvordan får begreber som medborgerskab og dannelse liv og luft under vingerne i vores skolehverdag?

Formålsparagrafferne lyder godt. Vi er også ret vilde med at tale om os selv, som institutioner, der danner unge og voksne mennesker. Vi gør kursisterne livsduelige og klæder dem på til at være demokratiske medborgere, udtaler vores øverste ledere, når de kan komme til det.

Men hvordan gør vi det egentlig lige konkret? Kan vi beskrive det og vise det? Hvad er vores svar som mellemledere, hvis vi bliver spurgt?

På netværksdagen d. 4. april fokuserer vi på begrebet medborgerskab – og på tilhørende begreber som demokratisk dannelse og forpligtende fællesskaber. Vi blotlægger og diskuterer, hvordan vi giver dem liv i vores hverdag, og hvordan vi operationaliserer dem i undervisningen og i de aktiviteter, der ligger ved siden af undervisningen. Vi stiller skarpt på, hvad vi som ledere har af opgaver i den forbindelse – hvor og hvordan skal vi lede denne udvikling og proces?

Anledningen til i vores netværk at fokusere på medborgerskab er:

  • dels et ministerielt fokus på demokrati og medborgerskab
  • dels et fokus fra foreningens udvalg for kompetenceudvikling på kommende kurser i dansk som andetsprogs-didaktik, debatkultur og medborgerskab
  • dels vores uddannelsers formålsparagraffer, der tilsiger os at fokusere på det.

Der er med andre ord nok anledninger til at kunne give svar på tiltale, når samtalen falder på VUC’s opgave i den henseende.

Dagen byder på:

  • Et inspirationsoplæg af lektor fra UCC, Lakshmi Sigurdsson, som har beskæftiget sig indgående med medborgerskab som begreb og praksis, særligt i undervisningssammenhænge.
  • Udarbejdelse af et fælles mindmap for hvor, hvordan, hvorfor og med hvem vi arbejder med medborgerskab i vores praksis.
  • En god omgang reflekterende team, hvor presserende udfordringer og svære ledelsesbeslutninger kan drøftes med dine kolleger i sektoren.

Program med tidsangivelse sendes ud efter tilmeldingsfristen.

Dato

4.04.2018

Tidspunkt

10:00 - 16:00

Pris

975 kr.

Mere information / tilmelding

Link til tilmelding

Sted

Aarhus HF & VUC
Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C
Category