Om os

VUC Sekretariatet

VUC Sekretariatet er sekretariat for foreningen Danske HF & VUC og VUC Bestyrelsesforeningen.

Sekretariatet servicerer de to foreninger og understøtter interessevaretagelse, dataindsamling, analyser og kommunikation. Sekretariatet står desuden for den løbende kontakt til ministerier, søsterorganisationer og andre væsentlige interessenter.

Væsentlige opgaveområder:

  • Politisk interessevaretagelse på VUC’s uddannelsesområder: hf-enkeltfag og 2-årig hf, avu, FVU og ordblindeområdet
  • Instititutionspolitisk interessevaretagelse for VUC-sektoren – herunder også på VEU-området
  • Videndeling, udvikling og netværksdannelse for de 31 VUC’ere gennem møder, seminarer og konferencer mv.
  • Kommunikation og PA for VUC på landsplan
  • Analyser og statistikker om VUC
  • Sekretariatsbetjening af udvalg og bestyrelser