Hvad er VUC?

Landets 30 VUC’er - Voksenuddannelsescentre – udbyder forskellige former for uddannelse rettet mod unge og voksne kursister. Det handler blandt andet om forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), ordblindeundervisning og hf – både som enkeltfag, fagpakker og toårigt hf. Læs mere om VUCs uddannelsestilbud.

Få papir på det du kan

På VUC kan man få en individuel vurdering af sine kompetencer. Det kan være relevant i forbindelse med opkvalificering på virksomheden eller for enkeltpersoner, der gerne vil tage mere uddannelse. Læs mere om individuel kompetencevurdering her.

VUC i hele landet

VUC tilbyder undervisning og uddannelse til unge og voksne på i alt ca. 90 undervisningssteder (nogle VUC'er har flere undervisningsadresser). I 2014 fik over 120.000 personer uddannelse på et VUC.

VUC'erne er selvejende institutioner under Undervisningsministeriet og er reguleret i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

 

Se hvor de 30 VUC’er er placeret rundt om i Danmark ved at klikke her.