Individuel kompetencevurdering (IKV)

På VUC kan man få en individuel vurdering af sine kompetencer, så man ikke bruger tid på at lære noget, man allerede kan i forvejen. Det kan være relevant i forbindelse med opkvalificering på virksomheden eller for enkeltpersoner, der gerne vil tage mere uddannelse.

Læs mere om individuel kompetencevurdering her.