Individuel Kompetencevurdering (IKV)

På VUC kan du få en individuel vurdering af dine kompetencer, så du ikke bruger tid på at lære noget, du allerede kan i forvejen.

Dit lokale VUC kan vurdere dit faglige niveau op mod målene for konkrete fag på 9.-10.klasses-niveau (AVU) og for det gymnasiale niveau (HF/STX). 

Kvalificerende erfaring

Du opbygger ikke kun dine kompetencer gennem skolegang og efteruddannelse, men også gennem de erfaringer du får på jobbet, i fritiden og med familie og venner. Du har måske lavet frivilligt arbejde eller været i udlandet – eller har fået erfaring med nogle fagområder via dit arbejde.

Alt dette kan VUC hjælpe dig med at vurdere, så din uddannelsesvej bliver så kort som mulig. Samtidig får du papir på det, du kan.

Hvordan foregår en IKV?

Dine kompetencer er din samlede viden, færdigheder og evner – kort sagt alt det, du kan og ved.

En vurdering af dine realkompetencer foretages altid med udgangspunkt i målene for de konkrete fag på VUC. Du skal selv være med til at dokumentere dine kompetencer (fx ved at have kursusbeskrivelser og deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde). 

Når VUC har lavet en vurdering af dine kompetencer i forhold til målene i et givet fag, får du en tilbagemelding. Herefter får du et bevis for den anerkendte kompetence.

Vurderingen vil bestå af fx samtaler og interviews (individuelt og kollektivt), skriftlige opgaver og test, mundtlige opgaver og praktiske øvelser og opgaver. 

Min kompetencemappe 

På www.minkompetencemappe.dk har du mulighed for at udfylde et elektronisk CV, der kan indgå i IKV'en.

Få mere at vide på dit lokale VUC. Klik her for at finde alle adresser.