VUCs uddannelsestilbud

VUCs uddannelser spænder lige fra ungdomsuddannelse på gymnasialt niveau over almen uddannelse for voksne og unge, der ønsker at supplere og styrke fx deres matematik- og danskfærdigheder fra folkeskolen til ordblindeundervisning.

Hf

VUC udbyder hf som et fast toårigt forløb og det mere fleksible hf-enkeltfag, der gør det muligt selv at tilrettelægge ens uddannelse.

Toårigt hf

Den toårige hf er en bred og almen gymnasial uddannelse, der retter sig mod unge eller voksne, der ikke kommer direkte fra 9. klasse. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv at forme dele af uddannelsen igennem valgfag. Hf er adgangsgivende til videregående uddannelser.

Hf-enkeltfag

Hf som enkeltfag er en mulighed, hvis man ønsker at dygtiggøre sig i et eller flere fag på gymnasialt niveau. Det er også muligt at sammensætte en hel hf-eksamen og tage den i ens eget tempo.

Man kan samle nogle af fagene i fagpakker, tage nogle som e-learning og andre som holdundervisning. På den måde kan man sammensætte et skema, der matcher ens liv og hverdag.

Fagpakker

En fagpakke er på 1 års varighed og består af en række hf-fag, som kvalificerer til at søge om optagelse på forskellige kortere videregående uddannelser via kvote 2. Bliver man ikke optaget på uddannelsen, kan fagpakken bruges som grundlag for en senere hel hf-eksamen.

Fagpakkerne kan bl.a. være målrettet uddannelser som bioanalytiker, ergoterapeut, politibetjent, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske.

Almen voksenuddannelse (AVU)

Almen voksenuddannelse er enkeltfagsundervisning for voksne, der mangler at afslutte et eller flere fag på niveau med folkeskolens afgangsprøve. Almen voksenuddannelse er adgangsgivende til de samme uddannelser som folkeskolens afsluttende prøver.

Uddannelsen henvender sig til alle over 18 år, der har behov for at opfriske et eller flere fag på grundskoleniveau.

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Voksne, som vil være bedre til at læse, skrive og regne, har mulighed for at deltage i forberedende voksenundervisning.

Forberedende voksenundervisning består af to fag: læsning og matematik. Begge fag består af forskellige niveauer, og man vælger selv, om man vil tage ét eller begge fag.

Undervisningen foregår på små hold. Den er tilrettelagt for voksne, og emnerne er hentet fra dagligdagen.

Ordblindeundervisning

Mange voksne ved ikke, at de er ordblinde. De har lært at klare sig, selv om de har besvær med at læse eller skrive. Som ordblind kan man deltage i undervisning, der tager højde for det. I undervisningen lærer man, hvordan man bliver bedre til at læse og skrive, blandt andet ved hjælp af særlige it-programmer.

Undervisningen henvender sig til voksne og foregår på små hold.

Yderligere information

Kontakt det lokale VUC for at høre mere om VUCs uddannelsestilbud. Klik her for at finde alle adresser.