Organisationsdiagram for VUC

  30 VUC skoler
  Lederforeningen for VUC
  VUC Bestyrelsesforening
  VUC Sekretariatet
  VUC Videnscenter
  Styregruppe for VUC Videnscenter

VUC’s uddannelsespolitiske interesser varetages af to foreninger – Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforeningen. De 30 VUC’er er medlem af begge foreninger og vælger på de årlige generalforsamlinger medlemmer til bestyrelserne for hver forening.

Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforeningen har et fælles sekretariat VUC Sekretariatet, der står for at føre foreningernes uddannelsespolitik ud i livet og for at kommunikere bredt om VUC.

VUC Videnscenter blev etableret i 2012. Videnscenteret har til opgave at fremme og koordinere forskning i VUC’s uddannelser og organisation og at understøtte og koordinere efteruddannelse og udvikling på VUC.