HF & VUC FYN søger lærere hurtigst muligt

HF & VUC FYN

HF & VUC FYN VIFTEN, Faaborg, Nyborg og Søndersø.  

Der søges følgende fast- og tidsbegrænsede lærere på fuld eller deltid;

   -          AVU-lærer med relevant uddannelse til et eller flere af følgende fag;  

 Ordblindelærer, FVU-læsning, dansk, dansk som andetsprog, matematik samt andre relevante AVU-fag  

Kontaktperson: Afdelingsleder i Faaborg - Erling Krebs Sørensen, eks@vucfyn.dk – 6265 6634.
 

Ansøgning med relevant dokumentation sendes til: viftenjob@vucfyn.dk  

Ansøgningsfrist for stillingerne er fredag d. 24. november 2017, kl. 12.  

På HF & VUC FYN arbejder vi på at fastholde, afdække og udvikle de enkelte kursisters potentiale. Vi tror på, at alle skal have mulighed for at få en uddannelse, når de selv vil. Derfor stræber vi hele tiden efter at udvikle og tilpasse vores uddannelsestilbud med blik for kursisternes potentiale.  

Vi forventer, at du er en engageret underviser, der sætter kursisterne i centrum, har mod på nye opgaver og lyst til at indgå i et tæt og inspirerende kollegialt samarbejde. Du skal arbejde aktivt med på virkeliggørelse af HF&VUC FYNs strategi, hvor engagerende og synlig læring, positive relationer og det forpligtende fællesskab er nøgleord.  

HF & VUC FYN tilbyder både undervisning på ordinære hold og som fjernundervisning, hvorfor erfaring med it værktøjer/Web 2.0 og lyst til pædagogisk udvikling med vægt på forskellige tilrettelæggelsesformer vil være en fordel.  

På vores hjemmeside på www.vucfyn.dk kan du blandt andet læse mere om HF & VUC FYNs uddannelsestilbud, uddannelsessteder, organisering, vision, mission og strategi.


For alle stillingers vedkommende er HF & VUC FYN ansættelsesmyndigheden.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Finansministeriets cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation og Finansministeriets cirkulære om organisationsaftale for lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblinde-undervisning.

HF & VUC FYN er et uddannelsescenter for voksne og unge. Vi er ca. 600 medarbejdere, og har kursister svarende til ca. 4.000 årskursister optaget på enkeltfag eller samlede forløb ved HF & VUC FYN. Vi har undervisningssteder i Fåborg, Glamsbjerg, Marstal (Ærø), Middelfart, Nyborg, Odense, Rudkøbing, Svendborg og Søndersø.
Afdelingsleder i Faaborg - Erling Krebs Sørensen, eks@vucfyn.dk – 6265 6634.  

Tilbage til jobs