Høringssvar

VUC Bestyrelsesforeningens høringssvar til lovforslag om styrkede gymnasiale uddannelser.

Klik her for at læse høringssvaret.

Lederforeningen for VUC's høringssvar til lovforslag om styrkede gymnasiale uddannelser.

Høringen handler om permanentgørelsen af en forsøgsordning med særlige forløb for kursister med nedsat psykisk funktionsevne.

Lederforeningen er...

Høringen omhandler en række mindre ændringer i reglerne om klasseloftet på 28 kursister.

Lederforeningen er positiv overfor den afbureaukratisering,...

Lederforeningen noterer sig et øget fokus på en del af VUCs målgruppe, men efterlyser en større mulighed for at almen voksenuddannelse kan spille en...

Høringen handler om SU-reformen, som bl.a. begrænser mulighederne for SU til gymnasial supplering og indebærer, at man højest kan få SU til fem...