Af Marlene Harpsøe, erhvervsuddannelsesordfører, Dansk Folkeparti

I forbindelse med den offentlige debat om den forberedende grunduddannelse, FGU’en,...

Aftalen om den forberedende grunduddannelse - FGU - blev indgået den 13. oktober mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialist...

Undervisningsminister Merete Riisager har store forventninger til den nye uddannelse. ”Vi har mulighed for at tænke den rigtigt fra begyndelsen....

Den nye forberedende grunduddannelse, FGU, der skal åbne dørene for sine kursister i august 2019, står lige nu over for en vigtig proces med at...

Frafald er et højaktuelt politisk tema, som samtidig optager VUC-sektoren. Lige nu undersøger en gruppe forskere fra Aarhus Universitet, DPU, frafald...

1 million danskere har ikke de nødvendige it-kompetencer. 600.000 har svært ved at læse og 500.000 har problemer med at regne. Det er et stort...

Stigende digitalisering og automatisering ændrer, hvordan virksomheder driver forretning og medfører en radikal omstilling af jobområder. Herudover...

”Det kræver basale kompetencer at styrke det fag-faglige. Sådan er det. Hvis du fx er ansat et sted, hvor du løbende skal kunne læse og forstå...