Organisation

VUC Videnscenter er oprettet og finansieret af Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsensforeningen.

Centrets strategiske linje og fokusområder formuleres af en styregruppe, hvor medlemmer af begge foreninger er repræsenteret. Se styregruppens kommissorium her.

Den daglige drift varetages af specialkonsulent Ida Marie Behr i ad hoc-samarbejde med VUC Sekretariatets øvrige medarbejdere.