Nyheder fra VUC

Læs nyheder og interne artikler om VUC

Nyheder fra VUC

Henvendelse vedrørende VUC Syd

Danske HF & VUC tager som sektor ansvar for at hjælpe VUC Syd tilbage til en sund drift og en god udviklingsproces. Derfor stiller VUC Vest, Kolding HF & VUC samt HF & VUC FYN sig til rådighed i forbindelse med etablering af det nødvendige faglige niveau...

læs mere

VUC Årsmøde 2018

VUC Årsmøde 2018 finder i år sted tirsdag den 24. april – 25. april 2018, kl. 12.30-18.00 på Hotel Nyborg Strand. Vi sætter fokus på trepartsaftalen og dens betydning for voksenuddannelsessektoren, ligesom der bliver mulighed for at drøfte aktuelle udfordringer og...

læs mere

Fremtidens forberedende grunduddannelse

Af Marlene Harpsøe, erhvervsuddannelsesordfører, Dansk Folkeparti I forbindelse med den offentlige debat om den forberedende grunduddannelse, FGU’en, kom produktionsskolerne til at fylde meget i mediebilledet. Det bidrog vi i Dansk Folkeparti selv til. I mediebilledet...

læs mere

Kort om FGU

Aftalen om den forberedende grunduddannelse - FGU - blev indgået den 13. oktober mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialist Folkeparti og Det Radikale Venstre. Siden har Enhedslisten også tilsluttet sig forliget. Målet er at styrke indsatsen for...

læs mere

FGU skal blive en succes

Den nye forberedende grunduddannelse, FGU, der skal åbne dørene for sine kursister i august 2019, står lige nu over for en vigtig proces med at opbygge de nye institutioner og udvikle indholdet af uddannelsen. VUC-sektoren erklærer sig klar til at løfte sind el af...

læs mere