Nyheder fra VUC

Læs nyheder og interne artikler om VUC

Nyheder fra VUC

VEU er nøglen til fremtidens arbejdsmarked

1 million danskere har ikke de nødvendige it-kompetencer. 600.000 har svært ved at læse og 500.000 har problemer med at regne. Det er et stort samfundsmæssigt problem, som skal løses. Og temaet er derfor også på bordet, når trepartsforhandlingerne om kort tid skydes i...

læs mere

Hanne Pontoppidan: Hold fast i bredden

”Der er mange gode tiltag i ekspertgruppens udspil. Mange væsentlige vinkler. Men der er også brug for, at vi holder fokus på alt det, der allerede virker,” siger formand for Uddannelsesforbundet Hanne Pontoppidan. Uddannelsesforbundet har som rigtig mange andre...

læs mere

Fakta og tal

Debatten om den forberedende uddannelsesindsats har især handlet om målgrupperne. VUC har forsøgt at samle fakta og tal om den meget differentierede målgruppe for den almene undervisning. VUC-sektoren bakker op om ekspertgruppens og KL’s forslag om et nyt samlede...

læs mere

AVU er kardanaksel i VUC-indsats

Almen voksenuddannelse (AVU) er bindeled mellem de forskellige uddannelsesniveauer, mellem uddannelse og beskæftigelse og den bedste måde at sikre både faglig om almen opkvalificering af unge og voksne. ”Man kan sige, at AVU er kardanakslen i VUC’ernes samlede...

læs mere

Fakta om AVU

Antallet af AVU-kursister under 30 år er næsten fordoblet siden 2010. Samtidig er målgruppen blevet en langt mere kompleks og udfordret gruppe, der i højere grad kommer fra mere uddannelsesfremmede hjem og har sociale og faglige udfordringer. Det viser VUC’s egne tal...

læs mere