Nyheder fra VUC

Læs nyheder og interne artikler om VUC

Nyheder fra VUC

Trepartsaftale skal give retning på VEU

Voksen- og efteruddannelsesindsatsen (VEU) spiller en stor rolle i den trepartsaftale, der skal være med til sikre tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. VUC-sektoren er derfor naturligt en væsentlig part i arbejdet og deltager desuden som faglig...

læs mere

EUD-Reformen virker

Antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse er steget med 3 pct. i år – i forhold til sidste år. ”Det er glædeligt og viser med stor tydelighed, at intentionerne bag reformen var rigtige og at indsatsen virker. Vi vidste, der ville være tale om et langt sejt...

læs mere

VUC ønsker et stærkt fagligt hf

Årskarakterer hører ikke hjemme på hf, og der skal sikres mulighed for at tilrettelægge uddannelsen lokalt. Det er positivt, at adgangen til de lange videregående uddannelser bibeholdes og udbudsstrukturen skal fastholdes i sin nuværende form så hf er et tilbud også i...

læs mere

Avu skal styrkes

Almen Voksenuddannelse (avu) har brug for en justering og modernisering for fortsat at kunne være et tidssvarende og godt uddannelsestilbud, der kan løfte og opkvalificere unge og voksne til videre uddannelse og beskæftigelse. Sådan lyder baggrunden for, ar VUC har...

læs mere

VUC har afgivet høring om gymnasie-lovforslag

Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforeningen har afgivet høringssvar til lovforslag om styrkede gymnasiale uddannelser i dag. Overordnet set er sektoren og de to foreninger glade for, at der blev landet et bredt forlig med gode og fremadrettede ændringer. De...

læs mere

Tesfeye: Slå nu koldt vand i blodet

”Der er kun gået ét år siden vi vedtog EUD-reformen. Vi har ikke fået den massive tilgang på uddannelserne, som mange af os havde håbet. Men den slags ting tager tid. Så lad os nu slå koldt vand i blodet og blive enige om at tale erhvervsuddannelserne op – i stedet...

læs mere

Lup på de forberedende forløb

VUC spørger løbende institutionerne om deres indsats med de EUD-forberedende forløb. De nyeste tal viser, at VUC’erne i høj grad organiserer deres EUD-forberedende indsats i et tæt samarbejde med erhvervsskoler. Hovedintentionen med erhvervsuddannelsesreformen var, at...

læs mere