Nyhedsbrev

Maj 2016

Aftale for erhvervsuddannelser svækker tilbud til voksne

Det er positivt med en aftale der styrker erhvervsuddannelserne, men desværre vil aftalen svække VUC’s lokale muligheder for kompetenceudvikling til voksne. Regeringens aftale om erhvervsuddannelser indeholder gode elementer, og det er positivt, at man politisk kan...

læs mere

Mindre aktivitet til FGU skyldes også gang i samfundshjulene

Kommentar til artikel bragt i Altinget 15. november: VUC afgiver mindre til FGU end forventet Af Verner Rylander-Hansen, formand Danske HF og VUC – lederne Når tallene fra undervisningsministeriet viser, at der skal flyttes færre fra VUC til FGU end oprindelig...

læs mere

VUC: Høj pris for tvivlsom hjælp til erhvervsskoler

DEBAT: Der er ingen garanti for at samling af kursister over 25 år på erhvervsskoler giver flere elever på de trængte uddannelser. Til gengæld vil forslaget forringe samfundsvigtige tilbud om voksenuddannelse i de små byer og tyndt befolkede områder. Af Ulla Winther...

læs mere

Regeringen spiller højt spil med VUC

Af Verner Rylander-Hansen, fmd. for Danske HF & VUC, og Annette Nordstrøm Hansen, fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening Regeringen gambler med VUC. Nye tiltag fører til lukninger af mindre VUC-afdelinger uden for de store byer i Danmark. Det vil skævvride...

læs mere

Stop besparelserne på uddannelse – nu

Af Birgitte Vedersø (Danske Gymnasier), Ole Heinager (Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier-lederne), Stefan Hermann (Danske Professionshøjskoler), Charlotte Lundblad (Danske Erhvervsakademier), Verner Rylander-Hansen (Danske HF & VUC), Anders Bjarklev (Danske...

læs mere

Regeringens spareforslag vil sætte unge i venteposition

Pressemeddelelse udsendt den 31. august 2018. Fjernundervisning vil få mange unge til at falde fra, siger VUC-formand ”Det vil fungere som en stopklods for rigtig mange unge og dermed spænder regeringen i virkeligheden ben for sin egen fremdriftsreform.” Formanden for...

læs mere

Uddannelse er altid en god investering

Både samfundsøkonomisk og menneskeligt kan det kun betale sig at investere i uddannelse. Derfor er det vigtigt - politisk og hos institutionerne - at fokus holdes på, at så mange som muligt lykkes med deres uddannelse. Det gælder aktuelt i forhold til udspillet om en...

læs mere