Nyhedsbrev

Maj 2016

Ny formand for Danske HF & VUC

De to VUC-foreninger (lederne og bestyrelserne) har på deres generalforsamlinger torsdag den 11. april 2019 afholdt valgt til bestyrelserne. Lederne valgte Pernille Brøndum som ny formand. VUC’s samfundsopgave, kvalitetsuddannelse til alle og uddannelsespolitiske...

læs mere

S klar med hjælp til VUC og stop for besparelser

Tak til Mette Frederiksen og S for dagens udmelding om at skrotte omprioriteringsbidraget for alle uddannelser og en pulje på 50 mio. kr. til at forhindre VUC-lukninger. Danske HF & VUC vil gerne kvittere for dagens udmelding fra Mette Frederiksen om, at S vil...

læs mere

Høring: Bred enighed om VUCs samfundsopgave

VUC løfter en vigtig samfundsopgave og har en helt central rolle med at opkvalificere voksne Det er bred enighed om, at VUC både har og fortsat skal have en central rolle, når det handler om at sikre lige adgang til uddannelse af voksne og livslang læring. Det blev...

læs mere

Modstå fristelsen til at forenkle uddannelsestilbud

Af Verner Rylander, Formand for Danske HF & VUC - Lederne Det har stor værdi for både samfundet og for den enkelte, at unge og voksne på en fleksibel måde kan opkvalificere deres almene kompetencer gennem hele livet. Kompetencer, der er vigtige, når man skal...

læs mere

Voldsomt pres på uddannelsessteder for voksne

Danske HF og VUC, Uddannelsesforbundet og Gymnasieskolernes Lærerforeningen er bekymret for den økonomiske situation på landets VUCer. Derfor vi i fællesskab sendt dette brev til undervisningsordførerne i anledning af det åbne samråd i Undervisningsudvalget tirsdag...

læs mere

Ja tak til flere VUC-ordførere

Det er positivt, at S udnævner en ordfører for VUC, og flere partier er velkommen til at lade sig inspirere. Det er vigtigt med opmærksomhed på VUCs samfundsopgave med at sikre uddannelse, beskæftigelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet. En opgave der presses fra...

læs mere

Aftale for erhvervsuddannelser svækker tilbud til voksne

Det er positivt med en aftale der styrker erhvervsuddannelserne, men desværre vil aftalen svække VUC’s lokale muligheder for kompetenceudvikling til voksne. Regeringens aftale om erhvervsuddannelser indeholder gode elementer, og det er positivt, at man politisk kan...

læs mere

Mindre aktivitet til FGU skyldes også gang i samfundshjulene

Kommentar til artikel bragt i Altinget 15. november: VUC afgiver mindre til FGU end forventet Af Verner Rylander-Hansen, formand Danske HF og VUC – lederne Når tallene fra undervisningsministeriet viser, at der skal flyttes færre fra VUC til FGU end oprindelig...

læs mere