[et_pb_fullwidth_header_extended title=”Eksempler fra skoler og uddannelser” title_fancyline=”on” title_before_after=”before” title_fancy_orientation=”center” background_layout=”dark” text_orientation=”justified” exclude_pages=”off” exclude_posts=”off” search_max_width_on_off=”off” background_gradient=”on” background_gradient_type=”radial” background_gradient_color_one=”#008193″ background_gradient_color_two=”rgba(0,129,147,0.8)” particles_effect=”on” admin_label=”Fullwidth Header Extended, Eksempler fra skoler og uddannelser” _builder_version=”4.2.1″ title_font=”|on||on|” title_font_size=”50px” subhead_font_size=”20px” title_font_size_tablet=”45px” title_font_size_phone=”21px” title_font_size_last_edited=”on|tablet” subhead_font_size_tablet=”” subhead_font_size_phone=”16px” subhead_font_size_last_edited=”on|desktop” custom_css_main_element=”height: 300px;” saved_tabs=”all”][/et_pb_fullwidth_header_extended]

Eksempler fra skoler og uddannelser

Flere uddannelsesinstitutioner og skoler er både sammen og enkeltvis allerede godt i gang med at gøre FN’s verdensmål til en fast del af undervisningen, den daglige drift og i arbejdet med strategi og udvikling. Herunder findes eksempler på arbejdet med FN’s verdensmål.

 

Verdensmålsuge på KVUC

Verdensmålsuge på KVUC. I uge 9 har KVUC fælles fokus på verdensmålene. Kursisterne arbejder hele ugen med FN’s Verdensmål i deres undervisning. De har arrangeret et spændende program, hvor de bl.a. får besøg af en række organisationer og foredragsholdere, som deler ud af deres viden om verdensmål, bæredygtighed, ligestilling, medborgerskab og meget mere.

Læs mere og se programmet her

2-årig HF med fokus på FN’s verdensmål (fagpakker)

Flere af vores uddannelsesinstitutioner udbyder nu en 2-årig HF med fokus på verdensmål, bæredygtighed og klimaforandringer. Uddannelserne henvender sig særligt til unge og unge voksne, som ønsker at gøre en forskel for vores fælles fremtid, finde innovative og bæredygtige løsninger på verdens aktuelle problemstillinger, samt opnå viden om og forstå konsekvenser af global ulighed, klimaforandringer, migrationsstrømme, ressourceknaphed etc.

Læs mere om disse uddannelser på ’HF Bæredygtig Innovation’ på HF & VUC Fyn,  ’HF Verdensmål’ på KVUC og ’HF Green’ på Aarhus HF & VUC.

Ungdomsbyen og UNESCO Verdensmålsskoler

Ungdomsbyen koordinerer Danmarks Verdensmålsskoler, som er en del af UNESCO ASP’s globale skolenetværk.

Se mere på www.ungdomsbyen.dk og på UNESCO’s danske website for Verdensmålsskolerne for mere information om hvilke skoler der er med i netværket, hvordan man bliver en Verdensmålsskole m.m..

Verdensmåls-certificering af folkeskoler og ungdomsuddannelser – 2030skolerne

Chora2030 (tidl. Chora Connections) arbejder med at udvikle en model for en verdensmålscertificering af folkeskoler og ungdomsuddannelser i Danmark. Arbejdet startede i samarbejde med Rysensteen Gymnasium og Randersgade Skole i København, og er siden blevet udvidet til flere skoler. Chora2030 udbyder desuden masterclasses i bæredygtighed.

Se mere om Chora2030 og 2030skolerne.

Folkehøjskolernes Forening (FFD)’s bæredygtighedsstrategi

FFD valgte i 2015 at have fokus på bæredygtighed og ansatte i januar 2016 en bæredygtighedskoordinator til at understøtte, at alle højskoler kommer godt på vej i deres arbejde med bæredygtighed. Højskolerne har etableret et bæredygtighedsudvalg bredt repræsenteret af højskoler landet over. Ud fra dette er udsprunget et bæredygtighedsnetværk, som i 2018/19 er blevet udvidet markant; der udvikles bl.a. nye former for samarbejde på tværs af skolerne, etableres samarbejde med andre uddannelses-institutioner og skoleformer, hvor der udvikles pædagogiske, politiske og praktiske metoder til at arbejde med bæredygtighed. Læs mere om FFD’s strategiske mål frem til 2022 her.

Læs om Højskolernes BæredygtighedsNetværk og hvordan der arbejdes med bæredygtighed på højskolerne her.

Højskolerne har delt arbejdet ind i fire tilgange, som også kan give inspiration til VUC’ernes arbejde med bæredygtighed: Pædagogisk (fag, tematimer, elevbåret udvalg, studieture), Huset og bygninger (byggeri, biodiversitet, energiforsyning, indkøb, CO2-regnskab), Kost og non-food (Økologimærke, organisk affald, madspild, affaldssortering, lokale fødevarer, rengøring), Internt (bæredygtighedspolitik, værdigrundlag, arrangementer, efteruddannelse). Læs mere om pejlemærkerne her.

Danske erhvervsskoler og -gymnasier

Danske Erhvervsskoler og -gymnasier sætter FN’s Verdensmål på dagsorden, og benytter det til at lave en ny fortælling om erhvervsuddannelserne. Der er inspiration at hente på flere forskellige niveauer, samt gode eksterne links, videoer etc.
DEG har blandt andet lavet en undersøgelse af erhvervsskolernes arbejde for en bæredygtig udvikling.

Se mere om DEG’s fokus på verdensmålene her.

Globale Gymnasier

Globale Gymnasier er et netværk mellem gymnasieskoler spredt over hele landet, der gennem videndeling og gensidig inspiration styrker skolernes arbejde med at gennemføre undervisning og øvrige aktiviteter med et globalt perspektiv. Lokalt på gymnasierne udforskes og implementeres globale kompetencer. Der arbejdes med at skabe tydelighed omkring global bevidsthed, at understøtte globale kompetencer hos eleverne og at indgå i partnerskaber med virksomheder, NGO’er og skoler i udlandet, som led i at skabe virkelighedsnær undervisning.

Se mere på www.globalegymnasier.dk.

Gymnasieelever bruger computerspil til undervisning i verdensmål

Elever fra Københavns Mediegymnasium bruger byggespillet Minecraft til at undervise folkeskoleelever i at begge en bedre verden. Det gør, ifølge underviseren, undervisningen konkret og nærværende. Læs om projektet og hør underviseren og eleverne fortælle om projektet her.