[et_pb_fullwidth_header_extended title=”Nationale og globale initiativer” title_fancyline=”on” title_before_after=”before” title_fancy_orientation=”center” background_layout=”dark” text_orientation=”justified” exclude_pages=”off” exclude_posts=”off” search_max_width_on_off=”off” background_gradient=”on” background_gradient_type=”radial” background_gradient_color_one=”#008193″ background_gradient_color_two=”rgba(0,129,147,0.8)” particles_effect=”on” admin_label=”Fullwidth Header Extended, Nationale og globale initiativer” _builder_version=”4.2.1″ title_font=”|on||on|” title_font_size=”50px” subhead_font_size=”20px” title_font_size_tablet=”45px” title_font_size_phone=”21px” title_font_size_last_edited=”on|tablet” subhead_font_size_tablet=”” subhead_font_size_phone=”16px” subhead_font_size_last_edited=”on|desktop” custom_css_main_element=”height: 300px;” saved_tabs=”all”][/et_pb_fullwidth_header_extended]

Nationale og globale initiativer

VUC deler viden holdt i marts 2019 konferencen om uddannelse for en bæredygtig fremtid. Herunder har vi samlet eksempler på konferencer og lignende fra nationale og globale aktører.

 

VUC deler viden Konferencen – om uddannelse for en bæredygtig fremtid

VUC deler viden-konferencen havde i 2019 overskriften Uddannelse til en bæredygtig fremtid. Konferencen fungerede som startskud for mange skolers arbejde med FN’s verdensmål og første videndeling i sektoren om hvordan skolerne hver især kan arbejde med at sætte verdensmålene på dagsorden på deres skole.

Læs en sammenfatning af konferencen i konferencepaper.

RCE Denmarks nationale Strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling

RCE Denmark er et nationalt netværk om uddannelse for en bæredygtig udvikling (Regional Center of Expertice), som indgår i et globalt netværk af tilsvarende RCE’ere. RCE-Denmarks arbejder for udvikling og etablering af en national strategi for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (en UBU-strategi). Danske HF & VUC støtter op og deltager i arbejdsgruppen og har sammen med bl.a. Danske Erhvervsskoler og -gymnasier, og Højskolerne valgt at bakke op om initiativet.

Læs mere om RCE Denmark her.

2030-Netværket – Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s Verdensmål

2030-netværket består af medlemmer fra det danske Folketing, der ønsker at samarbejde om implementeringen af FN’s verdensmål, samt at skabe et forum for en bred og inkluderende debat om målene. Formålet med 2030-netværket er at fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling samt monitorere implementeringen heraf nationalt og internationalt.

Læs om det nationale politiske netværk her.

2030-panelet er etableret af 2030-Netværket i juni 2017. Panelet mødes 4 gange årligt samt afholder møder og arrangementer i samarbejde med 2030-netværket. Formålet med 2030-panelet er at understøtte 2030-netværkets politiske arbejde gennem analysearbejde, sparring, videndeling og møder med netværket omkring selvstændige emner.

Læs om panelet her.

Netværk for UNESCO Verdensmålsskoler

35 danske skoler deltager aktivt i UNESCOs verdensomspændende skolenetværk med fokus på undervisningsforløb og materialer, der sætter Globalt medborgerskab og Bæredygtig udvikling på elevers og læreres dagsorden. Find inspiration til arbejdet med de to overordnede fagområder ’Globalt medborgerskab’ og ‘Bæredygtig udvikling’ her. Og find generel information om, hvad Verdensmålsskoler er, hvordan man ansøger og om hvem der allerede er i netværket her.

Dansk portal om bæredygtighed

Danmarks portal om bæredygtighed, som drives af foreningen Netværket for økologisk folkeoplysning, har formuleret et bud på Uddannelse for bæredygtig undervisning blandt andet med afsæt i UNESCO’s definition: Tværfaglig, Holistisk, Kritisk, Aktion orienteret, Participatorisk, Livslang læring.

Læs mere her.