Pressemeddelelse udsendt den 6. oktober 2015.

”Det var en skuffende omgang at høre statsministeren åbne et nyt folketingsår med en tale, som ikke rummede mange ord om, hvor væsentligt uddannelse er for udviklingen af et samfund. I stedet cementerede åbningstalen, at regeringen har tænkt sig at skrue op for besparelserne. Det er en uheldig og ufrugtbar drejning, og det kommer til at koste på den lange bane,” siger Verner Rylander-Hansen formand for VUC Lederforening i en kommentar til Lars Løkke Rasmussens åbningstale.

Lars Løkke Rasmussen har i dag åbnet et nyt folketingsår. Formanden for VUC lederforening Verner Rylander-Hansen er skuffet på sektoren vegne over, at statsministerens åbningstale ikke rummede positive takter:

”Vi er stærkt bekymrede over, at der med regeringens finanslovsforslag lægges op til store besparelser på uddannelsesområdet. Forslaget kommer oven i det såkaldte Omprioriteringsbidrag på 2 pct om året over fire år. Det vil samlet set få store konsekvenser for den opgave, landets VUC udfører. Så vi havde håbet på, at statsministeren i sin åbning af et nyt folketingsår ville sende lidt mere positive signaler om at løfte og prioritere uddannelsesområdet. Men der var ikke noget at hente i Lars Løkkes tale, som tværtimod bare cementerede, at der bliver tale om drastiske besparelser. Besparelser, som i særdeleshed vil ramme VUC-sektoren. Vi skal allerede i det kommende år finde så store penge, at vi ikke bare ser med bekymring på kvaliteten af den uddannelse, vi står for, men også frygter, at vi bliver nødt til at sige farvel til mellem 400 og 500 undervisere og lukke afdelinger. Det vil få store betydning – ikke mindst i tyndt befolkede områder,” siger Verner Rylander-Hansen.

”Vi vil som sektor naturligvis gerne vise samfundssind og være med til at løfte en fælles opgave med at få økonomien til at hænge sammen. Men vi forstår ganske enkelt ikke, at vi som sektor skal stå så ulige meget hårdt for. Det er helt urealistisk, at vores skoler skal bære så store nedskæringer allerede fra næste år,” siger Verner Rylander-Hansen.

VUC er ærgerlige over, at statsministeren i sin åbningstale ikke havde bedre signaler med til uddannelsessektoren:

”Regeringen lægger op til, at uddannelse er svaret på udvikling – samtidig med at de vælger at gennemføre massive besparelser. Og de flytter arbejdspladser til provinsen – samtidig med, at uddannelsessektoren må se frem til at skulle afskedige. Det er en trist og ikke en særlig frugtbar forvaltning af en sektor, som jo spiller en væsentlig rolle i vejen til økonomisk vækst i samfundet,” siger Verner Rylander-Hansen.