Det er positivt med en aftale der styrker erhvervsuddannelserne, men desværre vil aftalen svække VUC’s lokale muligheder for kompetenceudvikling til voksne.

Regeringens aftale om erhvervsuddannelser indeholder gode elementer, og det er positivt, at man politisk kan opnå bred enighed om at begrænse besparelserne på en så væsentlig del af uddannelsesområdet, som de erhvervsrettede uddannelser er.

Hos Danske HF & VUC er man dog bekymrede for den del af aftalen, som giver erhvervsskolerne adgang til også at undervise voksne over 25 i dansk, matematik og dansk som andetsprog.

”Den almene opkvalificering til voksne er vejen til en lang række uddannelser for mange – også erhvervsuddannelser. Men, når erhvervsskolerne også kan tilbyde denne undervisning, risikerer vi at udbuddet rundt i landet vil blive så småt, at tilbuddet reelt ikke kan opretholdes i de små lokalsamfund, hvor erhvervsskolerne jo ikke er til stede. Allerede nu er VUC flere steder i landet det eneste tilbud om uddannelse. Et tilbud som i forvejen er presset blandt andet af en række andre besparelser og udspaltningen til FGU,” siger Ulla Koch, formand Danske HF & VUC – Bestyrelserne.

Almen voksenundervisning handler også om at møde både unge og voksne som ligeværdige voksne med en fleksibilitet i undervisningen, der passer til den enkelte uanset fagligt niveau, alder og ambitioner. Et element, som ikke er tænkt ind i aftalen, hvilket også er bekymrende, mener Danske HF og VUC.

”Aftalen tager ikke højde for, at der er forskel på unge mennesker, der kommer lige fra folkeskolen og voksne over 25, som måske selv er forældre etc. Det er to forskellige målgrupper, hvor den sidste har brug for et voksenpædagogisk miljø, som VUC har brugt næsten 50 år på at specialisere sig i. Det er vigtigt at uddanne voksne og afgørende, at det sker på den rigtig måde, hvis ikke vi vil risikere at potentielle elever til erhvervsuddannelserne falder ud af uddannelsessystemet i stedet for, ” siger Verner Rylander-Hansen, formand Danske HF & VUC – Lederne.

Danske HF & VUC ser frem til, at man politisk fortsætter den nye retning med at anerkende sammenhængen mellem besparelser og kvalitet. Uddannelse er en investering for samfundet ikke en udgift – og derfor et dyrt sted at spare.

Se også: Høj pris for tvivlsom hjælp til erhvervsskoler – bragt i Altinget 23. oktober 2018.