VUC giver unge voksne med dårlige erfaringer fra folkeskolen en ny chance. Massiv omtale i medierne.

En analyse fra DA Agenda viser, at der er sket en markant stigning i de unge under 25 år, der tager et eller flere fag fra folkeskolen om igen på VUC. Stigningen er på 9.500 i 2007 til knap 16.000 i 2013. Læs Agendas artikel.

Forsiden af Jyllandsposten har sat fokus på undersøgelsen og på side 6-7 fortæller flere VUC-ledere om de gode erfaringer, VUC har med at give disse unge ikke bare et fagligt løft, men også et løft i selvtilliden.

”De har mistet troen på, at de kan komme videre i uddannelsessystemet, og de har oplevet mange skuffelser i folkeskolen. Vores opgave er derfor at give dem troen på dem selv tilbage”, siger Marianne Karlshøj, der er forstander på HF&VUC Fyn i Odense.

Efter en vanskelig start lykkedes det for Nordvestsjællands HF & VUC at få de unge til at blive i uddannelse og at gennemføre. “Det viser, at de unge ofte faktisk er fagligt dygtige. Der er bare en masse andre oplevelser, som har gjort, at de ikke har fungeret i en skole. Derfor bliver vi nødt til at tage os af de stille unge, så de ikke forsvinder ud af hænderne på os”, forklarer uddannelsesleder Claus Helbert Pedersen.

“Omfanget af disse elever er accelereret de seneste år. Mange har ikke kun faglige problemer, men også sociale udfordringer eller en diagnose. Fælles for dem er, at folkeskolen bare ikke er lykkedes”, siger Hans Jørgen Hansen formand for Lederforeningen for VUC. Han forklarer også, at knap 60% de unge, der læser videre efter at have taget folkekolefagene om på VUC, går i gang med en EUD.

Læs mere via de følgende links: