Netværksmøde: Elevdeltagelse og bæredygtighed

Vi starter netværksmødet sammen med de to andre ungdomsuddannelsesnetværk; Erhvervsskolenetværk for FN’s Verdensmål og Gymnasieskolernes klimaalliance. Når vi på tværs af disse tre sektornetværk inviterer til et fælles webinar, så er det med en fast tro på at der er masser af spændende inspiration at hente på tværs af de tre ungdomsuddannelsesformer i relation til arbejdet med at integrere bæredygtighed i undervisning og skoledrift. Mødet vil sammen med et onlinemøde den 6. maj samtidigt fungere som optakt til en større tværsektoriel konference om FN’s Verdensmål 4.7, som vi sammen holder i uge 47. På onlinemødet den 23. marts har vi inviteret professor emeritus Jeppe Læssøe til at fortælle om elevdeltagelse og FN’s Verdensmål 4.7 som centrale midler til opnåelse af de øvrige mål. Derudover vil vi få konkrete inspirationsoplæg fra en skole i hvert ungdomsuddannelsesnetværk. Herefter vil vi bruge den anden halvdel af mødet til videndeling i hver af de tre netværk. Tilmeld dig mødet her.

Dato

23.03.2021

Tidspunkt

08:30 - 10:00

Mere information / tilmelding

Mere information / tilmelding

Sted

Online