Døgnmøde i netværk for Pædagogisk ledelse

Årets tema: Fasthold mening og se potentialer – ledelse i en krisetid.

Vi får besøg af Lotte Bøgh Andersen, professor og centerleder, og Rikke Høgsted, psykolog, som vil gøre os klogere på hvordan vi kan fremme organisatorisk resiliens og styrke det psykiske arbejdsmiljø. Og så skal vi dele, diskutere, inspirere og styrke netværket.

Sæt retning i en krisetid – den 30.-31. august 2022

På døgnmødet har vi bl.a. inviteret Lotte Bøgh Andersen, professor og centerleder for ’Frederiks Center for Offentlig Ledelse’ i Aarhus. Hun har udgivet artikler og bøger om motivation og offentlig ledelse i en krisetid. Hun sætter fokus på offentlige lederes handlinger rettet mod at fremme organisatorisk resiliens under drastiske forandringer. Arbejdet med organisatorisk resiliens er særligt vigtigt i offentlige organisationer pga. de mange forskellige forståelser af, hvad der er (allermest) ønskværdigt for organisationen at opnå. Det gør det vigtigt for offentlige ledere at kunne omsætte og oversætte de politiske prioriterer til en meningsfuld retning for organisationen. Døgnmødet vil desuden bestå af flere spændende oplæg, konstruktive dialoger, erfaringsdeling samt styrkelse af vores netværk. Samt middag med efterfølgende underholdning i godt selskab.

Læs mere om netværket her.

Dato

30.08.2022 - 31.08.2022

Tidspunkt

10:00 - 13:00

Mere information / tilmelding

Tilmeld dig

Sted

Storebælt Sinatur Hotel
Østerøvej 121, 5800 Nyborg