Netværksmøde: Hvordan gør vi verdensmålene til et skoleprojekt?

Vi vil skabe et fælles overblik over, hvordan det går med at sætte FN’s verdensmål på dagsorden på skolerne. Hvordan griber vi det an? Hvilke erfaringer har vi gjort os? Hvilke strategiske overvejelser ligger bag, og hvordan fungerer det i praksis? Zoomer vi ind på udvalgte verdensmål, eller delmål? Er der etableret udvalg på skolen, og hvilke grupper er her repræsenteret? Hvem definerer baseline og målsætninger, hvordan og på hvilke organisatoriske niveauer? Sammen vil vi udveksle erfaringer, samle viden om og blive inspireret til hvordan arbejdet med FN’s verdensmål kan gøres til et skoleprojekt som involverer stort set alle på skolen – medarbejdere og kursister, det faglige indhold, den pædagogiske praksis, driften og den organisatoriske udvikling. Tilmeld dig mødet her.

Dato

10.03.2021

Tidspunkt

09:00 - 11:30

Mere information / tilmelding

Mere information / tilmelding

Sted

Online