Pædagogisk Ledelsesnetværk

BEMÆRK! Pædagogisk ledelsesnetværk er flyttet fra den 11.-12. maj til den 8.-9. september.

Årets tema: ’Magt og ledelse – midt i en egalitær kultur. Øer af magt i et hav af involverende, dialogisk og anerkendende ledelse.’

Pædagogisk Ledelsesnetværk blev etableret i 2016, og består af mellemledere med pædagogisk ledelse på VUC. Vi mødes to gange om året for at dele, diskutere, inspireres – og opbygge et fællesskab med kolleger i sektoren. Vi inviterer spændende og relevante oplægsholdere, sikrer god tid til viden- og erfaringsdeling, opbygger arbejdsfællesskaber og skaber rammer for networking.

Temaet for dette års møder er ’Magt og ledelse – midt i en egalitær kultur’. Magt er uomgængelig i lederrollen, også i pædagogisk ledelse, og kræver at blive håndteret godt. Det vil vi blive klogere på.

På netværksdøgnet den 8. – 9. september 2021 har vi inviteret Klaus Majgaard, rådgiver i offentlig ledelse og styring til at lede onsdagens arbejde. Klaus sætter fokus på magt, hierarki og fællesskab i hverdagen på en uddannelsesinstitution. Det er ledelsesmæssigt krævende at skulle forhandle balancer mellem hierarki og fællesskab i dagligdagen. For at kunne skabe motivation og fællesskab i denne flertydige kontekst, må ledere opbygge et nuanceret billede af organisationen og af sig selv. Vi bliver klogere på spændingsfeltet mellem hierarki og fællesskab samt de forskellige måder, man som leder kan håndtere spændingsfeltet. Og så kortlægger vi tegn på en konstruktiv håndtering af spændingsfeltet i udviklingen af den pædagogiske lederrolle.

Derudover er der på døgnseminaret afsat god tid og rum til opsamling på netværksarbejde, seminaret i februar, viden- og erfaringsdeling om aktuelle temaer og hverdagens udfordringer, networking, festmiddag, underholdning og godt selskab samt en hemmelig gæst torsdag formiddag.

Deadline for tilmelding er den 18. august 2021. Hvis du allerede er tilmeldt det oprindelige arrangement, beholder du din plads og behøver ikke at tilmelde dig igen.

TIlmeld dig her.

Dato

8.09.2021 - 9.09.2021

Mere information / tilmelding

Read More

Sted

Storebælt Sinatur Hotel
Østerøvej 121, 5800 Nyborg