Toplederseminar 2023

Danske HF & VUC (Bestyrelserne) og Danske HF & VUC afholder toplederseminar for bestyrelsesformænd, næstformænd og øverste ledere på VUC den 28. februar 2023.

Dagens fokus

Det politiske efterår bød på valg til folketinget. En ny regering står over for en række udfordringer på uddannelsesområdet, og her skal bl.a. nævnes unges mistrivsel, at 42.000 unge som står uden uddannelse eller job, at søgningen til velfærdsuddannelser som pædagoguddannelsen og læreruddannelsen er faldende, og at der er behov for at borgerne kan opkvalificere gennem hele livet. Hvilken rolle skal VUC’erne spille i denne sammenhæng, og hvordan kan VUC bidrage proaktivt til at løse samfundsudfordringerne? Det er temaer vi gerne vil drøfte med jer og gode oplægsholdere.

Dato

28.02.2023

Tidspunkt

09:30 - 16:00

Sted

Kosmopol
Fiolstræde 44, 1171 København
Category