VUC’s Verdensmål 4.7 i uge 47

VUC Verdensmålsforum inviterer til seminaret VUC’s Verdensmål 4.7 i uge 47. Uddannelse har en central rolle i arbejdet for en mere bæredygtig fremtid. Dette konkretiseres med verdensmål 4.7, som stiller store krav til den pædagogiske praksis og undervisning på alle uddannelser:

”Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.”

Hvordan omsætter vi de gode intentioner til konkrete handlinger i fagene, og på vores skoler? Hvordan bidrager vores undervisning til at fremme bæredygtig udvikling, og specifikt til verdensmål 4.7? Hvad skal forbedres, justeres eller gøres anderledes? Hvordan skaber vi rum for en eksperimenterende og undersøgende tilgang i fagene, på tværs af fagene og i samarbejde med andre? Dette vil vi sammen finde svar på i faggrupper og i regionale netværk.

Vi sætter fokus på de gode eksempler, gensidig inspiration og skabelsen af stærke netværk. Sammen vil vi dele viden og praksis om hvordan vi får bæredygtig udvikling ind i alle fag, og i den pædagogiske praksis på skolen. Uddannelse for bæredygtig udvikling stiller krav til undervisning om, for og som bæredygtig udvikling. Hvordan kan kursisterne (og vi) opnå en dybere indsigt i verdens sociale og miljømæssige udfordringer, hvad der kan gøres for at løse udfordringerne samt hvordan vi kan være en del af løsningen? Der er brug for viden, færdigheder og handlinger – for en social og grøn bæredygtig fremtid.

Seminaret henvender sig særligt til faggruppeledere og medlemmer af kursistråd på VUC.

Se hele programmet for Verdensmål 4.7 her.

 

Dato

24.11.2022

Tidspunkt

10:00 - 16:00

Mere information / tilmelding

Tilmeld dig her

Sted

Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25, 5500 Middelfart