Verdensmål 4.7

Ungdomsuddannelserne sætter fokus på bæredygtig udvikling

De tre netværk Gymnasieskolernes Klimaalliance, VUC Verdensmålsforum samt Erhvervsskole-netværk for FN’s Verdensmål, og RCE Danmark inviterer til konference om Verdensmål 4.7 i uge 47.

Aldrig før har den bæredygtige omstilling haft så stor en folkelig og politisk opmærksomhed, og aldrig før har der været så stort et behov for at vi som samfund tænker og agerer anderledes. FN’s 17 verdensmål adresserer verdens grundlæggende udfordringer, og fungerer som ramme for handling for en mere bæredygtig fremtid. Uddannelse har en helt central rolle, og med verdensmål 4.7 stilles der store krav til den pædagogiske praksis og undervisningen på alle uddannelser:

”Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.”

Men hvad betyder denne forpligtelse for ungdomsuddannelserne og vores daglige virke? Hvad skal vi gøre mere af, og hvad skal vi gøre anderledes? Hvilke forandrende implikationer har det for vores didaktiske og pædagogiske praksisser? Hvad betyder dette for synet på og forventninger til vores elever? Og hvad betyder det for elevernes deltagelse i undervisningen? Svarene på disse og mange andre spørgsmål vil vi sammen finde inspiration til på dagen. 

Du kan læse mere om dagen og tilmelde dig her på vm47.dk.

Dato

24.11.2021