Webinar om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

De tre netværk, Gymnasieskolernes Klimaalliance, Erhvervsskolenetværk for FN’s Verdensmål samt VUC Verdensmålsforum fortsætter succesen fra sidste år, og inviterer til et fælles webinar om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU).

Denne gang zoomer vi ind på bæredygtig skoledrift. Webinaret henvender sig derfor særligt til øverste ledere, chefer for økonomi- og administration, bygningschefer etc. samt teknisk administrativt personale, men alle er velkomne.

Webinaret foregår via Teams mandag den 31. oktober kl. 13:30 – 15:00

Vi har inviteret en projektleder fra Københavns Universitet, Campus Vedligehold, til at dele sine erfaringer med at implementere bæredygtige initiativer i driften og agere inden for de gældende regler i forhold til bygninger. Derudover vil I på webinaret høre om anbefalinger fra uddannelsespartnerskaberne for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i et whole-school perspektiv, blive introduceret til en guide til bæredygtig skoledrift og høre inspirationsoplæg om bæredygtige udearealer, bygning- og kantinedrift. Vi slutter af med at vende pointer fra oplæggende samt dele viden og erfaringer med kolleger i de tre sektorers netværk.

Deltagelse i webinaret er gratis, men kræver tilmelding. Frist for tilmelding er den 25. oktober.

Dato

31.10.2022

Tidspunkt

13:30 - 15:00

Mere information / tilmelding

Read More
Category