Fælles bestyrelseskonference

Fælles bestyrelseskonference – arrangeret af Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Danske Gymnasier, Gymnasiernes Bestyrelsesforening samt Danske HF & VUC – Bestyrelserne og Lederne inviterer til fælles bestyrelseskonference for alle medlemmer af de offentlige bestyrelser på gymnasier og VUC samt rektorer/øverste ledere. Bestyrelsesmedlemmer på erhvervsgymnasier og private gymnasier er også velkomne til at deltage.

Formålet med at holde en fælles bestyrelseskonference er at understøtte bestyrelsernes arbejde med at fremme samarbejdet internt og i forhold til fremtidige indsatsområder. En fælles konference giver samtidig mulighed for erfaringsudveksling og videndeling på tværs af sektorer på en ny måde.

På konferencen sætter vi fokus på:

  • Bestyrelsens spillerum og dilemmaer
  • Hvordan sikres det gode bestyrelsessamarbejde?

 

Dato

5.02.2019

Mere information / tilmelding

Link til tilmelding

Sted

Copenhagen Marriott Hotel
Kalvebod Brygge 5, 1560 København V
Category