Webinar: Hvad kendetegner VUC-kulturen?

Hvad kendetegner VUC-kulturen? Hør om analyserne når Center for Ungdomsuddannelse præsenterer deres rapport online.

Vi beskriver ofte vores kultur som noget helt særligt, og som centralt for vores eksistensberettigelse; at vi med vores særlige kultur rummer mennesker, som på forskellig vis har følt sig ’anderledes’ på andre ungdoms-/ voksenuddannelser. Fortællingen er stærk internt i sektoren. Men når vi bliver bedt om at beskrive den for udenforstående, mangler vi eksempler og dokumentation. Danske HF & VUC har derfor bedt Center for Ungdomsforskning (CeFU) på Aalborg Universitet om at undersøge VUC-kulturen.

Analysen dækker alle tre uddannelser: HF2, HFe og AVU, og empirien er indsamlet på tre VUC’er fordelt jævnt i landet, så vi får en repræsentativ dækning. Der er tale om en kvalitativ undersøgelse bestående af fortællinger fra kursister om deres oplevelser af det særlige ved VUC. Anne Görlich og Oliver Tafdrup fra Center for Ungdomsforskning vil både give os analyser af det empiriske materiale samt illustrative eksempler fra kursisterne selv og udstikke bredere og mere overordnede pejlemærker for inkluderingen af unge med udfordringer i uddannelsessystemet.

Dato

3.06.2020

Tidspunkt

13:30 - 15:00

Mere information / tilmelding

Mere information / tilmelding