Kursus: Sprog i alle fag

Dette kursus hjælper dig med at opbygge en større didaktisk tænkning og sprogbevidsthed, som kan bruges ind i alle fag og dermed understøtte, at kursister på VUC opnår større faglighed. Desuden har kurset fokus på, hvordan der bygges bro mellem hverdagssprog og fagsprog.

Kurset er fordelt over to dage, og der vil indgå en øvelse mellem kursusgangene.

 

“Som en appetitvækker har vi har fået lavet to små videoer, hvor et par lærere fortæller, hvorfor de synes, det er vigtigt at have fokus på sprog i deres fag” siger tovholder og kursuslederne Ann Langholz og Anne Weile.

 

Dato

4.09.2018

Mere information / tilmelding

Link til tilmelding

Sted

VUC&hf Nordjylland
På Sporet 8, 9000 Aalbrog
Category