Møde om VEU adm. fællesskab

Danske HF & VUC har vedtaget en ny VEU-strategi
Med strategien skal VUC udbygge sin rolle inden for voksen- og efteruddannelsesområdet. Se strategien ´Viden-To-Go´ her.

I denne forbindelse skal der oprettes et administrativt fællesskab, der skal samle sektorens arbejde med at implementere strategien.

Derfor indkalder Danske HF & VUC til et stiftende møde af et administrativt VEU-fællesskab den 22. juni kl. 12.30 – 16.00 på HF & VUC Fyn.

HF & VUC FYN har tilbudt at være vært for det administrative fællesskab. Op til mødet vil vi udsende yderligere materiale om det administrative fællesskabs forventede opgaver, struktur og økonomi.

Danske HF & VUC’s bestyrelse har foreløbigt gjort sig følgende tanker om fællesskabets formål, styring og opgaver.

Det administrative VEU-fællesskabs formål
Det administrative VEU-fællesskab skal sikre forsyningssikkerhed i hele Danmark, hvad angår VUC-sektorens VEU-aktiviteter. Fællesskabet skal sikre, at VUC-sektoren kan varetage landsdækkende VEU-aktiviteter og koordinere aktiviteter på tværs af regioner. Fællesskabet skal sikre, at VUC-sektoren samlet set udvikler og forbedrer sine VEU-tilbud, og at viden og erfaringer med drift af VEU-aktiviteter deles i sektoren. Fællesskabet skal understøtte det enkelte VUC’s drift på VEU-området.

Dato

22.06.2018

Tidspunkt

12:30 - 16:00

Mere information / tilmelding

Link til tilmelding

Sted

HF & VUC Fyn, Odense
Kottesgade 6-8, 5000 Odense