Pædagogisk Ledelsesnetværk: Forårsmøde om strategisk ledelse i forandringstider

Netværksmøde for pædagogiske ledere og mellemledere om strategisk ledelse i forandringstider afholdes den 21. marts 2019 på VUC Lyngby.

Dato

12.03.2019 - 21.03.2019

Tidspunkt

10:00 - 16:00

Sted

VUC Lyngby
Nybrovej 112, 2800 Kgs. Lyngby
Category