Pædagogisk Ledelsesnetværksdøgn

Fortsættelse af Pædagogisk ledelsesnetværksdag 10. oktober 2019.

Pædagogisk Ledelsesnetværk blev etableret i 2016, og består af pædagogiske ledere og mellemledere på VUC, som mødes to gange om året for at diskutere og dele viden om temaer, der fylder i vores hverdag med kolleger i sektoren.

Årets tema
Motivation og deltagelse hos kursister og lærere – hvordan sætter vi retning?

På døgnseminaret den 30. – 31. januar har vi inviteret Maria Falk Mikkelsen, forsker i offentlig forvaltning med fokus på effekter af ledelse og motivation, fra VIVE. Maria vil bl.a. på baggrund af helt ny forskning om skoleledelse og pædagogisk ledelse i forbindelse med skolereformen fortælle om ledelse gennem motivering og anerkendelse, og hvordan dette har betydning for lærernes arbejdsglæde og samarbejde samt elevernes faglige resultater og trivsel. Maria vil også komme ind på lederens egen motivation. Og så har vi inviteret Jacob Torfing, professor i Politik og Institutioner og forskningsleder af Roskilde School of Governance, fra RUC. Jacob vil sætte fokus på sammenhængen mellem motivation og ledelse, og vil fortælle om medledelse og samskabelse, og hvordan man kan skabe arenaer for dette i hverdagen gennem inddragelse af medarbejderne i strategiske ledelsesbeslutninger. Alt dette vil blive krydret med spændende debatter, viden- og erfaringsdeling samt styrkelse af vores netværk.

Dato

30.01.2020 - 31.01.2020

Tidspunkt

10:00 - 13:00

Mere information / tilmelding

Mere information / tilmelding