Temadag: Styrk skriftligheden – Faglæreren som skrivevejleder

VUC videnscenter og Nationalt videnscenter for Læsning inviterer til temadag om skriftlighed og skrivevejledning i alle fag på HF på HF & VUC Fyn i Odense.

Skriftlige opgaver er for mange hf-elever en kæmpe udfordring. De har svært ved at planlægge egne arbejdsprocesser, de kommer sent i gang, får slet ikke afleveret, tror det kun handler om stavning, eller rammer slet ikke de genrer og formater, som de forskellige fag arbejder med. Manglende skrivekompetencer bliver ofte en stor hindring for faglig deltagelse og for nogle den direkte årsag til frafald.

I projektet ”Styrket skriftlighed på hf” har faglærere på HF & VUC FYN og HF & VUC København i samarbejdet med Nationalt Videncenter for Læsning arbejdet med, hvordan de kan lette overgangen fra det mundtlige til de skriftlige formater, som eleverne på sigt skal mestre. Det handler bl.a. om at integrere små skriveøvelser i undervisningen så ofte som muligt, at lære eleverne at planlægge og revidere samt at give dem gode stilladser for egen skrivning. Det handler også feedbackformer, om at give gode eksempler, at læreren i højere grad viser frem for (kun) at forklare, og at læreren selv er aktivt skrivende i undervisningen.

Deltagelse er gratis. Vi tilstræber en jævn fordelingen af pladserne, og forbeholder os retten til at sætte loft over, hvor mange personer, der kan deltage fra samme institution. Tilmeldte vil modtage endelig bekræftelse på deres deltagelse den 19. september via en direkte mail.

Kom og hør om de mange gode erfaringer, og få gode didaktiske greb, modeller og praktiske øvelser som kan bruges direkte i undervisningen.

Dato

26.09.2019

Tidspunkt

10:00 - 15:00

Mere information / tilmelding

Mere information / tilmelding

Sted

HF & VUC Fyn, Odense
Kottesgade 6-8, 5000 Odense