Toplederseminar 2022

Danske HF & VUC (Bestyrelserne) og Danske HF & VUC afholder toplederseminar for bestyrelsesformænd, næstformænd og øverste ledere på VUC den 16. november 2022.

Dagens fokus

Det politiske efterår er allerede nu præget af, at alle forventer valg inden for kort tid. En ny regering står over for en række udfordringer på uddannelsesområdet, og her skal bl.a. nævnes unges mistrivsel, at 42.000 unge som står uden uddannelse eller job, at søgningen til velfærdsuddannelser som pædagoguddannelsen og læreruddannelsen er faldende, og at der er behov for at borgerne kan opkvalificere gennem hele livet. Hvilken rolle skal VUC’erne spille i denne sammenhæng, og hvordan kan VUC bidrage proaktivt til at løse samfundsudfordringerne? Det er temaer vi gerne vil drøfte med jer og gode oplægsholdere. Vi har bl.a. inviteret departementschef Kent Harnisch, Børne- og Undervisningsministeriet til at åbne seminaret.

Dato

16.11.2022

Tidspunkt

09:30 - 16:00

Sted

Kosmopol
Fiolstræde 44, 1171 København
Category