Toplederseminar

Toplederseminar for øverste ledere, bestyrelsesformænd og næstformænd på VUC afholdes den 13. november 2019 på Hotel Nimb, København V.

Seminaret vil blandt andet følge op på drøftelsen på årsmødet om indretningen af institutionslandskabet, give mulighed for at drøfte bestyrelsernes arbejde med den nye chefaftale samt indeholde konkret inspiration til det lokale arbejde med FN’s verdensmål, især mål 4 om at sikre alle adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles mulighed for livslang læring.

Vi har inviteret Pernille Rosenkrantz-Theil, vores nye undervisningsminister til at deltage, og vi håber meget, at hun vil benytte anledningen til at møde jer og drøfte de kommende års opgaver og udfordringer. Vi ved, at Socialdemokratiet er meget optaget af, at der ikke lukker flere VUC-afdelinger, så seminaret er en unik mulighed for ministeren for også at drøfte denne udfordring.

Dato

13.11.2019

Mere information / tilmelding

Mere information / tilmelding

Sted

Hotel Nimb
Bernstorffsgade 5, 1577 København
Category