VUC deler Viden 2019

Uddannelse for en bæredygtig fremtid

VUC deler viden og skaber forandring med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Verdens tilstand er bekymrende. Der er brug for alles indsats for at få udviklingen til at gå i en anden retning. Hvordan kan vi give vores bidrag, skabe forandring og ruste vores kursister til fremtiden – med tro på fremtiden? FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling giver os en progressiv ramme for udvikling af vores uddannelser. Sammen skaber vi uddannelse for en bæredygtig fremtid med fokus på

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse for alle
  • Samtale, dialog og fællesskabelse
  • Medborgerskab og aktiv deltagelse i samfundet
  • Udvikling af handlekompetence i undervisningen
  • Partnerskaber for handling – lokalt og nationalt
  • Langsigtet strategi med konkrete skridt

Vi har sammensat et stærkt program med skarpe oplægsholdere, debattører og proceskonsulenter, der vil bringe deres omfangsrige viden og erfaring i spil. Sammen gør vi ord til handling. Klik her for at se programmet for VUC deler Viden 2019.

 

Dato

6.03.2019

Tidspunkt

09:30 - 16:00

Mere information / tilmelding

Link til tilmelding

Sted

Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25, 5500 Middelfart