VUC Verdensmålsforum

Første møde i VUC Verdensmålsforum

Tema: Etablering, idégenerering og handlingsmål. 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling adresserer det 21. århundredes grundlæggende globale udfordringer. Der stilles store krav til os alle om at tænke og agere anderledes, hvis vi skal nå målene. Uddannelserne har her en helt central rolle. Det handler om at sikre uddannelse til en bæredygtig fremtid, for alle.

VUC Verdensmålsforum, er et forpligtende fællesskab for VUC-ledere på alle niveauer, som arbejder med eller påtænker at arbejde med verdensmålene på deres konkrete skole. Formålet med VUC Verdensmålsforum er at styrke sektorens og skolernes arbejde med at verdensmålene bliver en naturlig del af undervisningen, integreres i den daglige drift og inddrages i den strategiske udvikling. Medlemmerne deler viden og erfaringer om at arbejde med verdensmålene i den pædagogiske praksis, i driften og strategisk, udvikler og videreudvikler konkrete praksisser herfor, og sikrer synliggørelse af arbejdet med verdensmålene på VUC. Fokus på dette første møde i VUC Verdensmålsforum er på etablering af forummet, og herunder dialog om rammer og pejlemærker, idégenerering og fastsættelse af handlingsmål.

Dato

3.09.2020

Tidspunkt

10:00 - 14:30

Mere information / tilmelding

Mere information / tilmelding

Sted

Kolding HF & VUC
Kolding Åpark 16, 6000 Kolding