En stor gruppe unge vælger at gå videre på en erhvervsuddannelse efter at have taget almen voksenuddannelse på VUC.

Det viser en undersøgelse, som Lederforeningen for VUC og VUC Videnscenter sammen med Tænketanken DEA har offentliggjort den 21. juni 2013.

”Politisk set står vi med den store udfordring, at mange unge mennesker slet ikke har de nødvendige almene kompetencer i f.eks. dansk, engelsk og matematik for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. Nu har vi så fået solid dokumentation for, at det netop er her, at VUC’erne med almen voksenuddannelse kan gøre en forskel”, forklarer Hans Jørgen Hansen, forman for Lederforeningen for VUC om undersøgelsens resultater.

Mange i gang med uddannelse umiddelbart efter avu
Rapporten tegner et billede af en ung kursistgruppe med en mangelfuld uddannelsesballast, der i høj grad anvender avu som et fuldtidstilbud på vej mod deres første ungdomsuddannelse. I betragtning af, at målgruppen har et ringe uddannelsesmæssigt udgangspunkt, er det særlig positivt, at 46 procent af de unge fuldtidskursister et år efter deres forløb på VUC er i gang med uddannelse på et højere niveau, og at 17 procent er i beskæftigelse. Det er især værd at bemærke, at 59 procent af kursisterne fra årgang 2010, som er i gang med en uddannelse, har valgt en erhvervsuddannelse.

Vil du vide mere?
Kontakt VUC Sekretariatet på tlf. 33 32 32 00.