Almen voksenuddannelse (AVU) er bindeled mellem de forskellige uddannelsesniveauer, mellem uddannelse og beskæftigelse og den bedste måde at sikre både faglig om almen opkvalificering af unge og voksne. ”Man kan sige, at AVU er kardanakslen i VUC’ernes samlede uddannelsesindsats. Det er virkelig her, vi er med til at løfte den samfundsopgave, vi er sat i verden for at løse,” siger Verner Rylander-Hansen, formand for Lederforeningen for VUC.

Almen voksenuddannelse (AVU) har netop nu stor politisk bevågenhed. Ikke mindst fordi AVU spiller en væsentlig rolle, når det handler om at ruste unge og voksne til videre uddannelse og til at møde de skiftende krav om kvalifikationer, arbejdsmarkedet stiller. Og med den nedsatte ekspertgruppe, der skal sikre bedre veje til ungdomsuddannelserne, er AVU et centralt led.

”Det ansvar tager vi vældig alvorligt. Og vi er meget optagede af, at vi via AVU løfter den store samfundsopgave bedst muligt. For der er ingen tvivl om, at AVU netop er nøglen til at få de mange forskellige politiske reformer til at blive virkelighed. Senest beskæftigelsesreformen, der giver et andet slags pres på AVU og øger kravene til, at VUC er fleksibel og tilpasser AVU efter de nye målgrupper og de krav, arbejdsmarkedet har,” siger Verner Rylander-Hansen og tilføjer:

”Vi har derfor også formuleret vores bud på, hvordan indsatsen bør justeres og moderniseres, sådan at vi sikre, at vi også fremadrettet kan tilbyde den indsats, samfundet og den enkelte har brug for.”

Kompleks målgruppe
Formand for VUC Bestyrelsesforening Per Skovgaard Andersen er enig i analysen af AVU’s rolle:

”Der er store udfordringer for os som sektor her. Der er tale om en målgruppe, som bliver mere og mere kompleks. Og det gør opgaven med at opruste dem sværere. I mange tilfælde har de dårlige skoleoplevelser med sig i bagagen og derfor ikke altid motiverede for at modtage undervisning. Vi er derfor hele tiden nødt til at tilpasse indsatsen. Og sørge for, at der tages udgangspunkt i den enkeltes faglige og sociale udfordringer.”

Samarbejde er vigtigt
Verner Rylander-Hansen peger på, at et af nøgleordene for at få AVU til at lykkes, er samarbejde:

”Vi skal samarbejde om indsatsen. Læreren skal samarbejde med kursisterne, lærerne skal samarbejde indbyrdes om at opnå bedst muligt resultat, vi skal samarbejde i sektoren om vidensdeling om AVU og vi skal som sektor styrke samarbejdet med andre sektorer; med jobcentrene, med UU-vejlederne og med andre uddannelsesinstitutioner – ikke mindst erhvervsskolerne.”

Per Skovgaard Andersen supplerer:

”Vi skal overvinde den sære debat, der lige nu hersker imellem nogle af sektorerne og i stedet opruste den fælles retning på den så vigtige opgave vi har.”

Mindske frafald
En af de store udfordringer med AVU er, at der er for stort frafald blandt kursisterne. Ifølge Per Skovgaard Andersen og Verner Rylander-Hansen er det en udfordring, sektoren skal arbejde målrettet med at løse:

”Der er mange faktorer, der spiller ind, når det handler om frafald. De motiverede og målrettede unge og voksne, der tager AVU for at komme videre i uddannelse eller opkvalificere sig til deres arbejde eller et nyt arbejde, de falder sjældnere fra end de ikke-motiverede. Og oftest falder den gruppe fra af årsager, der ikke har noget med uddannelse eller VUC at gøre. Det betyder ikke, at vi ikke skal lægge os i selen for at nedbringe frafald. Vi skal fx dele viden og erfaringer om, hvad der virker. Men vi er også nødt til at erkende, at der er særlige geografiske, strukturelle og logistiske forskelle, der gør, at vi ikke bare kan konkludere, at én model virker for alle. Vi skal tilpasse indsatsen mod frafald det enkelte VUC – tilmed ofte til den enkelte kursist,” siger Verner Rylander-Hansen.

AVU fører videre
Verner Rylander-Hansen lægger vægt på, at selvom kursistgruppen ofte er præget af sociale og faglige udfordringer, så er der også en stor gruppe kursister, som er målrettede og er der, fordi de vil noget med deres fremtid:

”Og de får super god gavn af AVU til at komme videre. Videre med uddannelse eller videre i beskæftigelse. Vi bliver ind imellem beskyldt for at holde på kursisterne i VUC-universet. Men det er ikke rigtigt. Vi holder ikke på dem ét sekund længere end vi er nødt til for at få dem videre. Videre uddannelse har jo selvsagt mange spor. Det kan være, den for nogle leder over arbejdsmarkedet. Det kan være via en videregående uddannelse. Og for andre kan det handle om at tage en HF. Dén forpligtelse har vi nemlig – at vi skal kunne lede kursister med forskellige udgangspunkter hen hvor de gerne vil.”

Tosprogede udfordringer
Både Verner Rylander-Hansen og Per Skovgaard Andersen peger på, at AVU også er en væsentlig faglig løftestang for tosprogede kursister.

”Vi har et godt og anvendeligt AVU-produkt, der kan løse mange udfordringer. Også for de mange nye borgere, vi får her i landet. Den indsats kunne vi skærpe ved at systematisere samarbejde med fx sprogskolerne og styrke den fælles løsning.”

”AVU spiller en rolle i forhold til de over 700.000 ufaglærte, vi har i Danmark. De kommer nemt i klemme i de kommende år, hvis ikke de bliver opkvalificeret – alment og fagligt. Det betyder, at AVU bliver helt afgørende i det nødvendige løft af rigtig mange voksnes kvalifikationer. En indsats, der skal ske i et tæt samarbejde med virksomheder og arbejdsmarkedets parter,” siger Per Skovgaard Andersen.

VUC har formuleret 12 anbefalinger til justering og modernisering af AVU-indsatsen. Læs om de 12 anbefalinger her.