Almen Voksenuddannelse (avu) har brug for en justering og modernisering for fortsat at kunne være et tidssvarende og godt uddannelsestilbud, der kan løfte og opkvalificere unge og voksne til videre uddannelse og beskæftigelse. Sådan lyder baggrunden for, ar VUC har formuleret 12 anbefalinger til ændringer af avu.

Uddannelsesparathed skal defineres tydeligere og bruges aktivt i visitationen. Læreplanerne skal justeres så rammen for undervisningen bliver mere fleksibel og kursisterne bliver i stand til at træffe de rigtige uddannelsesvalg. IT skal flyttes fra tilbuds – til kernefagrækken. Og så skal faget ’Demokratisk dannelse’ give kursisterne forståelse for demokratiet og dets virke. Sådan lyder fire af VUC’s 12 anbefalinger til, hvordan man styrker indsatsen på Almen Voksenuddannelse (avu).

Anbefalingerne er sendt til undervisningsminister Ellen Trane Nørby med en invitation til, at sektoren tilbyder sig som samarbejdspartner i udviklingen af indsatsen. Niels Henriksen, der er næstformand i Lederforeningen for VUC siger om baggrunden for foreningens 12 anbefalinger:

”Avu har i mange år været en central del af VUC’ernes kerneopgave. Vi har via vores avu-indsats løftet mange kursister videre til videre uddannelse og beskæftigelse. For mange kursister giver den almene voksenuddannelse den nødvendige opkvalificering, der gør, at de kan fastholde fodfæstet på arbejdsmarkedet. Lige som en væsentlig del af avu-kursisterne løftes videre ind på erhvervsuddannelserne. Den indsats er vi vældigt optagede af at styrke. Vi mener, der brug for at gennemføre en række justeringer, der kan give et stærkere udgangspunkt for vores lokale tilbud, sådan at vores opgave lykkes. Vi oplever en markant ændring i målgruppen. Det skyldes blandt andet kontanthjælpereformen med uddannelsespålæg for unge under 30, der ikke har gennemført en uddannelse, der giver erhvervskompetence. Og så spiller avu en helt central rolle i den vedtagne erhvervsuddannelsesreform, der har medført adgangskrav på 02 i matematik og dansk for at få adgang til en erhvervsuddannelse. Så vi mener kort sagt, at der er god grund til at efterse indhold og organisering af den almene voksenuddannelse.”

Led i kæden
Sektoren har arbejdet intensivt på at tilpasse avu de senere år, sådan at tilbuddet kan løfte de nye uddannelsespolitiske opgaver. Ikke mindst den opgave, sektoren har fået med at stå for de EUD-forberedende forløb. En opgave, VUC udfører i et tæt samarbejde med landets erhvervsskoler. For at fortsætte den udvikling, har VUC besluttet at udarbejde en række anbefalinger til indsatsen.

Anbefalingerne hviler på en grundopfattelse af avu som et vigtigt og fleksibelt led i den samlede uddannelseskæde. Avu er dén centrale mulighed for tilegnelse af almene grundlæggende og forberedende uddannelsesfærdigheder. Og at det derfor er væsentligt at indsatsen ses efter, så den løbende tilpasses skiftende samfundsbehov og uddannelsespolitiske mål. Og endelig skal avu give adgang til videre uddannelse, hvilken kræver fleksible og åbne rammer.

VUC’s 12 anbefalinger er organiseret efter temaerne visitation, uddannelsens indhold, evaluering og prøveformer.

Avu forbereder
”Det har været vigtigt for os i arbejdet med anbefalingerne, at de skal være med til at styrke og målrette avu. Vi ser avu som en central mulighed for at blive løftet til anden uddannelse eller beskæftigelse. Avu er fx omdrejningspunkt for VUC’s rolle i den vedtagne erhvervsuddannelsesreform. Sektorens erfaring med og evne til at skrue fleksible og målrettede forløb sammen, gør, at opgaven ligger godt hos os. Vi har succes med at gennemføre forløbene i et tæt samarbejde med erhvervsskolerne. Det er en vigtig opgave i den samlede reform, og vi mener derfor også, at en justering af avu vil medføre en styrkelse af tilgangen til erhvervsuddannelserne,” siger Niels Henriksen.

”Vi håber, at ministeren vil tage imod vores 12 anbefalinger og vil bruge dem som afsæt for den nødvendige udvikling af avu. Vi vil som sektor i hvert fald gerne tilbyde vores viden og input i udviklingen af en faglig stærk avu,” siger Niels Henriksen.

Læs VUC’s 12 anbefalinger til en styrket avu-indsats her.