Pressemeddelelse udsendt den 31. august 2016

Regeringens udspil til en finanslovsaftale for det kommende år. VUC-sektoren er meget bekymret over signalerne om fortsat besparelser på uddannelsesområdet. ”Der blev skåret dybt allerede sidste år på sektoren. Og forslaget her vil få store konsekvenser for landets VUC’er,” siger formand for VUC Lederforening Verner Rylander-Hansen.

Lars Løkke Rasmussen har med sin regering fremlagt forslag til en finanslov. Udspillet rummer blandt andet en fortsættelse af det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 pct om året frem til 2020. Forslaget vækker bekymring hos VUC:

”Man skal tænke på, at forslaget sætter yderligere tommelskruer på uddannelsesverdenen, som i forvejen blev ramt massivt sidste år. Og det siger sig selv, at man ikke kan skære ned og samtidig forvente samme eller bedre kvalitet. VUC-sektoren spiller en væsentlig rolle når det handler om at få unge og voksne tilbage i uddannelse og tilbage til selvforsørgelse. Og det er en trist underprioritering af dén indsats, vi ser her fra regeringen,” siger Verner Rylander-Hansen.

VUC bemærker også, at der i finanslovsforslaget lægges op til, at der ændres på de såkaldte tælledage for, hvornår AVU-kursister er aktive og dermed udløser taxameter-penge.

”Det kan lyde som ligegyldige tekniske detaljer, men der er ingen tvivl om, at det er en besparelse, der sniges ind ad bagdøren, og at det især rammer vores kursister som i rigtig mange tilfælde er en svag gruppe, der har brug for lidt tid til at komme i gang og vænne sig til livet på skolebænken. Det er en besparelse, som kommer til at koste os 100 mio. kr over fire år. VUC arbejder hver dag på at øge gennemførsel og mindske frafald, men det her ikke en metode, der vil styrke vores chancer i dén indsats. Kort sagt mener vi, at man med forslaget her bygger negativt oven på den aftale, vi blev præsenteret for sidste år med blandt andet massive besparelser på ordblindeundervisning og fjernundervisning,” siger Vener Rylander-Hansen.

”Vi er fx også en stor og væsentlig del af udmøntningen af den vigtige og ambitiøse erhvervsuddannelsesreform, via vores særlige målrettede forberedende forløb for de mange, der mangler et 2-tal i dansk og matematik. Og i dét billede er AVU-indsatsen en del af kæden, og derfor med til at sikre EUD-reformen. Man kan være bekymre for, om regeringen slipper fokus på uddannelsesområdet og bare regner med snuptags-løsninger. Vi skal tværtimod holde fast i prioriteringen og sikre, at intentionerne bag erhvervsuddannelsesreformen ikke bare bliver tomme fraser,” siger Verner Rylander-Hansen.