Fremtidens forberedende grunduddannelse

Fremtidens forberedende grunduddannelse

Af Marlene Harpsøe, erhvervsuddannelsesordfører, Dansk Folkeparti I forbindelse med den offentlige debat om den forberedende grunduddannelse, FGU’en, kom produktionsskolerne til at fylde meget i mediebilledet. Det bidrog vi i Dansk Folkeparti selv til. I mediebilledet...
Fremtidens forberedende grunduddannelse

Kort om FGU

Aftalen om den forberedende grunduddannelse – FGU – blev indgået den 13. oktober mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialist Folkeparti og Det Radikale Venstre. Siden har Enhedslisten også tilsluttet sig forliget. Målet er at styrke...
Fremtidens forberedende grunduddannelse

FGU skal blive en succes

Den nye forberedende grunduddannelse, FGU, der skal åbne dørene for sine kursister i august 2019, står lige nu over for en vigtig proces med at opbygge de nye institutioner og udvikle indholdet af uddannelsen. VUC-sektoren erklærer sig klar til at løfte sind el af...
VEU er nøglen til fremtidens arbejdsmarked

VEU er nøglen til fremtidens arbejdsmarked

1 million danskere har ikke de nødvendige it-kompetencer. 600.000 har svært ved at læse og 500.000 har problemer med at regne. Det er et stort samfundsmæssigt problem, som skal løses. Og temaet er derfor også på bordet, når trepartsforhandlingerne om kort tid skydes i...
VEU er nøglen til fremtidens arbejdsmarked

VEU på VUC er affyringsrampe for fortsat uddannelse

Stigende digitalisering og automatisering ændrer, hvordan virksomheder driver forretning og medfører en radikal omstilling af jobområder. Herudover forventes det, at arbejdsstyrken og især de ufaglærte, i den nærmeste fremtid og i højere grad end tidligere, vil blive...