Fremtidens forberedende grunduddannelse

Fremtidens forberedende grunduddannelse

Af Marlene Harpsøe, erhvervsuddannelsesordfører, Dansk Folkeparti I forbindelse med den offentlige debat om den forberedende grunduddannelse, FGU’en, kom produktionsskolerne til at fylde meget i mediebilledet. Det bidrog vi i Dansk Folkeparti selv til. I mediebilledet...
Fremtidens forberedende grunduddannelse

Kort om FGU

Aftalen om den forberedende grunduddannelse – FGU – blev indgået den 13. oktober mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialist Folkeparti og Det Radikale Venstre. Siden har Enhedslisten også tilsluttet sig forliget. Målet er at styrke...
Fremtidens forberedende grunduddannelse

FGU skal blive en succes

Den nye forberedende grunduddannelse, FGU, der skal åbne dørene for sine kursister i august 2019, står lige nu over for en vigtig proces med at opbygge de nye institutioner og udvikle indholdet af uddannelsen. VUC-sektoren erklærer sig klar til at løfte sind el af...