Vi har brug for en samlet indsats – ikke et nyt system

Hanne Pontoppidan: Hold fast i bredden

”Der er mange gode tiltag i ekspertgruppens udspil. Mange væsentlige vinkler. Men der er også brug for, at vi holder fokus på alt det, der allerede virker,” siger formand for Uddannelsesforbundet Hanne Pontoppidan. Uddannelsesforbundet har som rigtig mange andre...
Vi har brug for en samlet indsats – ikke et nyt system

Fakta og tal

Debatten om den forberedende uddannelsesindsats har især handlet om målgrupperne. VUC har forsøgt at samle fakta og tal om den meget differentierede målgruppe for den almene undervisning. VUC-sektoren bakker op om ekspertgruppens og KL’s forslag om et nyt samlede...
AVU er kardanaksel i VUC-indsats

AVU er kardanaksel i VUC-indsats

Almen voksenuddannelse (AVU) er bindeled mellem de forskellige uddannelsesniveauer, mellem uddannelse og beskæftigelse og den bedste måde at sikre både faglig om almen opkvalificering af unge og voksne. ”Man kan sige, at AVU er kardanakslen i VUC’ernes samlede...
AVU er kardanaksel i VUC-indsats

Fakta om AVU

Antallet af AVU-kursister under 30 år er næsten fordoblet siden 2010. Samtidig er målgruppen blevet en langt mere kompleks og udfordret gruppe, der i højere grad kommer fra mere uddannelsesfremmede hjem og har sociale og faglige udfordringer. Det viser VUC’s egne tal...