Hf skal nytænkes

Hf skal nytænkes

Hf skal i højere grad øge kursisternes studieparathed ved at uddannelsen tilrettelægges i spor rettet mod korte, mellemlange og lange videregående uddannelser, og ved at kursisterne får flere fag på højere niveauer. Læs her kort om det konkrete indhold af VUC’s tanker...
Hf skal nytænkes

Hf i tal

Hvor mange kursister er der på det toårige hf, hvor gamle er de, hvor mange af dem læser videre på en videregående uddannelse. Hf henvender sig til en ganske særlig målgruppe. Vi har samlet lidt tal og fakta om hf-kursisterne på landets VUC’er her. Hvert år begynder...
Hf skal nytænkes

Hf skal opruste på studieparathed

”Hf skal spille bedre sammen de videregående uddannelser. Det skal vi sikre ved at rette uddannelsen mod korte, mellemlange og lange videregående uddannelser via konkrete spor,” siger Ulla Koch, der er næstformand i VUC Bestyrelsesforeningen og tidligere rektor for UC...
Hf skal nytænkes

VUC’s samlede udspil til nyt hf

Hf-uddannelsens betydning i det danske uddannelsessystem kan ikke understreges stærkt nok. Efter Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforeningens opfattelse er tiden inde til at nytænke hf, så uddannelsen fortsat kan fremstå som et fagligt stærkt og attraktivt...