Drop besparelser på uddannelsesområdet

Af Annette Nordstrøm Hansen, fmd. Gymnasieskolernes Lærerforening, Anne-Birgitte Rasmussen, fmd. Danske Gymnasier, Peter Amstrup, fmd. Danske Erhvervsskoler-Lederne, Verner Rylander-Hansen, fmd. Lederforeningen for VUC, Veronika Schultz, fmd. Danske Gymnasieelevers...

VUC undrer sig over erhvervsskolerne

Af Verner Rylander, formand for Lederforeningen for VUC Bragt i Altinget, den 10. juni 2015. Det er altså ikke udtryk for nogen ”teknokratisk kortslutning”, at VUC’erne har fået opgaven med at stå for de uddannelsesforløb, der skal give eleverne de nødvendige, almene...

VUCs centrale rolle forpligter

Altinget bragte den 17. april et debatindlæg af formand Verner Rylander-Hansen om VUCs centrale rolle i uddannelsespolitikken. Verner Rylander-Hansen skriver bl.a.: “Der er ikke tvivl om, at VUC har fået en langt mere central uddannelsespolitisk rolle, og det...

HF på VUC bringer folk videre gennem uddannelse

Statsminister Helle Thorning-Schmidt varslede i sin åbningstale til Folketinget den 7. oktober 2014, at regeringen planlægger et serviceeftersyn af gymnasierne for at styrke kvaliteten og fagligheden i de gymnasiale uddannelser. Flere uddannelsesordførere og...