VUC Storstrøm og University College Sjælland lærer vietnamesere om konkrete anvendelsesmuligheder i videobaseret undervisning.

I forbindelse med undervisningsminister Christine Antorinis besøg i Vietnam i denne uge har VUC Storstrøm og University College Sjælland taget hul på et dansk-vietnamesisk uddannelsesprojekt. Repræsentanter fra de to uddannelsesinstitutioner afholder i disse dage et fælles kursus om videounderstøttet undervisning i den vietnamesiske hovedstad Hanoi.

Undervisningen finder sted inden for rammerne af PITEX-projektet – Pædagogisk IT Export, som er et projekt støttet af Region Sjælland og POLYCOM, som stiller videoudstyr til rådighed.

Kernen i VUC Storstrøms eksportfremstød er Global Classroom, et videobaseret undervisningssystem, hvor de studerende kan deltage virtuelt i undervisningen via et internetlink. Det åbner bl.a. mulighed for at samle flere studerende over store afstande og undervise flere steder på en gang med samme underviser – kort sagt at tilbyde mere uddannelse til flere.

Tre møder i 2013 og 2014 i hhv. Danmark og Vietnam har banet vejen for det spændende uddannelsessamarbejde mellem parterne.

Der deltager i alt 25 vietnamesiske kursister, der kommer fra National College of Education, Hanoi Medical University og Vietnams Undervisningsministerium, og de undervises af Michael Bang og Flemming Nielsen fra VUC Storstrøm og John Andersson fra UCSJs læreruddannelse i Vordingborg.

Det overordnede formål med projektet er at give deltagerne en grundlæggende indføring i, hvilke muligheder og barrierer, der er, når underviseren toner frem på en videoskærm, fremfor i levende live og inden for rækkevidde, og over kursets fire dage får deltagerne mulighed for at arbejde med video, men vil også høre om de mere teoretiske læringsperspektiver i videounderstøttet undervisning.

Det er forventningen at videounderstøttet undervisning kan få en central plads, når der skal skabes efteruddannelsestilbud til Vietnams godt 1 million grundskolelærere, og det er helt klart noget, der har den vietnamesiske undervisningsministers store bevågenhed i forbindelse med implementeringen af nyt curriculum på hele grundskoleområdet.

Se præsentationsvideoen for PITEX