Pressemeddelelse udsendt den 13. juni 2017.

VUC-sektoren hilser VEU-ekspertgruppens anbefalinger ’Nye kompetencer hele livet’ velkommen. ”Der er et konstruktivt og fremadrettet fokus i deres anbefalinger, der rimer fint med vores tanker om VEU-indsatsen. Og som sektor er vi klar til at løfte vores del af opgaven,” siger formand for Danske HF & VUC Verner Rylander-Hansen.

Én samlet indgang. Styrket digital indsats. Og fokus på engelsk-kompetencer. Sådan lyder tre centrale anbefalinger fra den nedsatte ekspertgruppe, der har haft til opgave at se på Voksen- efter- og videreuddannelses-indsatsen (VEU). VUC-sektoren ser positivt på takterne i udmeldingen, og melder sig klar til at løfte udfordringerne.

”Vi er glade for, at ekspertudvalget så tydeligt betoner væsentligheden af de almene kompetencer – og samspillet med dem og de erhvervsrettede kompetencer. Det er en opgave, VUC-sektoren er klar til at løfte. Vi har allerede gode konkrete erfaringer med tæt samarbejde med konkrete virksomheder og kommuner om at løse specifikke uddannelsesopgaver. Kompleksiteten og foranderligheden på arbejdsmarkedet er støt stigende. Det stiller hele tiden større og større krav til, at medarbejderne har de rette kompetencer. Det er derfor enormt vigtigt, at vi har et VEU-system, der kan levere netop de fleksible og målrettede løsninger, der skal til, for at den enkelte medarbejder rustes og at den enkelte virksomhed har de kompetencer til rådighed, de har brug for. Det er derfor utroligt positivt, at ekspertgruppen lægger op til, at vi i VEU-indsatsen både skal have fokus på de almene og de erhvervsrettede kompetencer,” siger Per Skovgaard Andersen, der er formand for VUC Bestyrelsesforening.

Verner Rylander-Hansen, der er formand for Danske HF & VUC er glad for ekspertgruppens generelle anbefalinger og hæfter sig især ved, at fleksibiliteten i indsatsen skal styrkes:

”Det er godt tænkt, at vi skal lette og forenkle organiseringen af VEU-indsatsen. En af de helt store udfordringer er, at få den enkelte til at ville efteruddanne sig. Og her er det af stor betydning, at der ikke er strukturelle udfordringer. Så vi er tilfredse med, at de bliver lagt op til, at man vil styrke fleksibiliteten ved fx at udbyde kurser uden fysisk tilstedeværelse – altså organiseret på den enkelte arbejdsplads eller via nettet. Ligesom vi mener, det er fornuftigt, at de lægger op til en forenkling af godtgørelsessystemet. Vi deler eksperternes syn på, at en forenkling vil øge efterspørgslen. Vi er derfor glade for, at eksperter lægger op til, at der oprettes en national strategisk indsats for digitalisering,” siger Verner Rylander-Hansen.

VUC-sektoren hæfter sig desuden ved, at ekspertgruppen lægger op til en øget brug af og indførelse af fælles retningslinjer for realkompetencevurderinger, et generelt løft af de basale kompetencer og et øget fokus på VEU ved at oprette en personlig uddannelseskonto, der skal sikre kompetencer igennem hele arbejdslivet

”Vores arbejdsmarked er i stigende grad præget af kortere ansættelser og hyppigere skift. Det betyder, at krav til kompetencer stadigt forandres. Og det stiller store krav til fleksibiliteten og lydhørheden i uddannelsessystemet. Det bliver på den lange bane uhyre vigtigt, at vi kan tilbyde den enkelte borger og den konkrete virksomhed netop den pakke af almen og erhvervsrettet viden, de har brug for, for at fastholde beskæftigelse og til videre uddannelse. Den analyse er vi enige i. Og det vil vi som sektor gerne kvittere for og melder os klar til at løfte vores del af den opgave,” siger Verner Rylander-Hansen.